Oт А до Я

Ivan Ivanov

Завърших специалност Топлинна и мособменна техника в Технически Университет – София  и Икономика и управление на интелектуалната собственост в Университета за национално и световно стопанство – София

Придобих опит в областта на строителството; изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; занимавах се с пред проектно проучване и анализи, проектиране, реконструкция и изграждане на газови инсталации; координирах програма за пропаганда и обучение за енергийна ефективност; участвах в разработването на лекарствени досиета по европейски стандарти; изградих корпоративна система за управление на интелектуална собственост (която функционира и до днес в Актавис); участвах като IP консултант на преговарящия екип за присъединяването на България в ЕС; основах консултантската фирма IP Consulting; успешно акредитирах по стандарт ISO 45011 и ръководих в продължение на 5 години Българския орган за сертификация на продукти Интерпродукти; създадох националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg; организирах издаването на множество книги в областта на интелектуалната собственост в България; написах няколко от тези книги; учредихме награда за принос в развитието на интелектуалната собственост в България; може би това не е всичко, но продължаваме да работим и да радваме околните.

Интелектуалната собственост стана мое хоби и ежедневие!

Някои от моите работодатели и клиенти, работейки с нас, разбраха важността и значението на този стратегически ресурс – Интелектуалната собственост.

Аз поставих основите на регистрирането на международни марки в Биовет Пещера АД; Създадох първата корпоративна Дирекция за Интелектуална собственост в Балканфарма, после по мой модел такава изградиха бивши наши служители в Софарма. Дирекцията която създадохме бе уникална за времето си в региона, и в момента тя съществува и функционира в рамките на международния консорциум Actavis; След приватизацията на Ален Мак АД  стабилизирах интелектуалната собственост на дружеството и регистрирахме марките им по пазарите където стоките на дружеството бяха добре познати от години; За Захарни изделия Варна регистрирах всички ползвани от тях брендове и формирах марковата им политика на съвременна европейска компания с европейски марки; Повече от 7 години работих за подкрепата и развитието на маркетинговата инвазия на Хранителна индустрия Белла България АД. Това са успешно приключилите проекти, по които съм работил, но в момента не работя с тях.

Опита ми се е формирал и в резултат на работата ми за Асоцияцията на американските фармацевтични фирми в България; 6-тата рамкова програма на Европейския съюз; УНСС, Пловдивския Университет; ИталФууд АД и др.

За сегашните си клиенти няма да говоря тук – може би някои техни казуси ще Ви разкажа в блога, за други ще прочетете в пресата, а може би и Вие ще бъдете наши клиенти някога.

 

 

United Nations, New York

United Nations – Органицазия на обединените нации  (ООН) – Ню Йорк , мястото където политиците от цял свят се събират, за да дискутират и решават световните проблеми.

Аги и Иван - United Nations