Интелектуалната собственост на България

Публикувано от: Иван Иванов
На апр. 26, 2013

Днешният ден е добър повод за равносметка на професионално ангажираните с интелектуалната собственост среди. В България периодът е символичен – предхожда Цветница и Великден и по този начин ни изпълва с надежди и творчески желания.

Равносметката

По-скоро песимистична, напрегната и повлияна от завладялата ни икономическа криза, при която интелектуалната собственост остава някъде далеч от битието и хората са готови да направят компромис с резултата от труда на творците. Бялата лястовица за осъзнаване значението на авторското право и неговия икономически потенциал е възраждащото се българско кино – филмови продукции, които са предпочитани и подкрепяни от българските телевизии.

В същото време изобретателската активност – продуктът на българската наука остава във фризера въпреки европейските инвестиции в наука и образование, въпреки че председател на патентното ведомство е бивш ректор на Техническия университет – София.

Намалената заявителска активност при търговските марки е показател за маркетинговия и продуктов спад на българската индустрия.
Със своите решения българският съд показа колко лошо в последните 2 години работи Патентното ведомство на България, колко непрозрачни са действията на администрацията и как най-важните решения, отнасящи се до обявяването на недействителност на издадените български и европейски патенти е дълъг процес , наситен с непрозрачни, пристрастни действия и преплетени с конфликт на интереси.

Всичко това, съчетано с “безкрайните” сроковете и необосновано формираните такси, отблъсква и без това затруднената индустрия да защитава своята интелектуална собственост и да се съобразява с правата на конкурентите си.

Не мога да премълча причината – през последните 2 години институцията, призвана да формира политиката в областта на индустриалната собственост се ръководи хаотично, без ясна визия и цел.

Надеждите

Засилената активност на заявките за европейски марки от български фирми недвусмислено показва осъзнаване от българската индустрия на необходимостта от притежаването на стабилно и перспективно портфолио от права на интелектуална собственост, което носи на притежателя му гаранция за присъствието на високо конкурентния пазар какъвто е европейският. В същото време конкурентоспособността на европейските системи за защита на интелектуалната собственост печели пред българските и по този начин показва какво трябва да направи българската национална система по пътя й на реформиране и приспособяване към съвременните нужди на индустрията.
Ние вярваме, че за бъдещето развитие на българската индустрия, привличането на чуждестранни инвестиции в страната, изграждането на среда, подходяща за трансфер на технологии от съществено заначение е нивото на националната IPR система.

Иван Иванов

Иван Иванов

Европейски и български представител по търговски марки и дизайни
Европейски и български патентен представител
Независим оценител на права на интелектуална и индустриална собственост

Подобни публикации

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” в Националната библиотека

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” в Националната библиотека

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” с автори адвокат Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиция”, издателство IPBulgaria е вече и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и...

повече информация
Национални примери за добри практики

Национални примери за добри практики

Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост (върху примера на ТТО към Пловдивски университет) Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“...

повече информация