Публикации

1. Бресничка Р., И. Иванов, Нарката на Общността и присъединяването на нови държави сп. Интелектуална собственост 12/2000

2. Brestnichka R., I. Ivanov, The Community Trade Mark and the Accession of the New Countries to the EU, Trademark World, Dec/Jan 2002, № 143, UK

3. Brestnichka R., I. Ivanov, Community Trademark and the Accession of New Countries. Intellectual Property Journal, January 2002, KIPO. Daejon, Korea

4. Brestnichka R., I. Ivanov, Community Trademark and the Accession of New Countries. Journal of Law Review, March 2002, Chungman National University, Seul, Korea

5. Бресничка Р., И. Иванов, Товарный знак ЕС: возможности и перспективы. Патенты и лицензии. 4/2002, Москва, Россия