Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” в Националната библиотека

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” с автори адвокат Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиция”, издателство IPBulgaria е  вече и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция”, издателство IPBulgaria

Нова книга на издателство IPBulgaria „Търговски марки – опозиция“В навечерието на 24-ти май издателство IPBulgaria представя новото ни издание – книгата на адв. Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиция.
 
Книгата Търговски марки – опозиция” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизирана практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.
Щастлив съм, че написахме тази книга със съпругата ми Аглика, мисля че се получи добре! Благодаря за предоставената ни възможност и за търпението!