Правна защита на марката

Марка - Иван ИвановМарка

Способи за придобиване на право върху търговска марка. Пречки за регистрация на търговска марка. Готови ли сме да продаваме на другите пазари?