Иван Иванов – Mоят опит

Професионален опит /компании и проекти/: Патентен специалист на Биовет – Пещера АД Директор интелектуална собственост на Балканфарма Холдинг АД Координатор на националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg

Образование: Технически университет – София Университет за национално и

световно стопанство

Иван Иванов Е-mail: ivanivanov@nullipconsulting.eu

Уеб сайт: ipconsulting.eu

Имате ли опит като лектор на други семинари? Кои? Кога? Семинар на Световната организация за интелектуална собственост за Договора за патентно коопериране; Семинар на Световната митническа организация за осъществяване на граничен контрол на права на интелектуална собственост; Семинар на Европейското ведомство за нови сортове растения по въпросите на прилагане на права и др.

Професионални успехи/проекти, с които се гордеете: Първи патентен специалист, организирал и създал процедури в областта на интелектуалната собственост на компанията за ветеринарно медицински продукти – Биовет Пещера АД и защитил основните брендове на фирмата в страната и чужбина; Организира и ръководи Дирекция интелектуална собственост при Балканфарма Холдинг – за първи път в България, е създадено фирмено звено за защита на интелектуалната собственост на най-високо управленско ниво , изградена е и е проведена фирмена стратегия за стабилизиране на интелектуалната собственост и закрилата й на териториите на пазарна реализация на компанията в целия свят; Основател и пръв председател на Алианса за интелектуална собственост във фармацията, химията и биологията – неправителствена организация активен партньор на българското правителство при преговорите за присъединяване на България в ЕС; Един от основателите на проекта за електронен портал за интелектуална собственост Ipbulgaria.bg; Учредител и член на Контролния съвет на Националната Асоциация за интелектуална собственост; консултант на Асоциацията на Американските Фармацевтични производители – участвал в подготовката и дискусиите за промяна на Закона за патентите и закона за лекарствата в хуманната медицина при въвеждане на специфични механизми относно интелектуалната собственост при фармацевтичните и ветеринарномедицинските продукти; Провел за първи път в България задържане на цветя нарушаващи права на интелектуална собственост; Ръководил защитата на интелектуалната собственост на някои от най-популярните български компании:

 • Ален Мак АД;
 • Белла България АД;
 • ТЕД АД;
 • Захарни изделия Варна ;
 • Димитър Маджаров ООД;
 • Аги 1 ООД;
 • Форма вита АД;
 • Елдоминвест ООД;
 • Мегахим АД;
 • Стилмет АД;
 • Рефан ООД;
 • Теразид ООД;
 • Икономедия АД;
 • Първа инвестиционна банка;
 • Профикредит България;
 • Хиполенд;
 • Дядо Либен;
 • Института по розата и етерично маслените култури;
 • Община Русе;
 • Ирим;
 • Стефани стил;
 • Апекс 11,
 • Интерсаунд;
 • Мис юнивърс;
 • Великов и др.

Пъбликации:

1. Бресничка Р., И. Иванов, Нарката на Общността и присъединяването на нови държави сп. Интелектуална собственост 12/2000

2. Brestnichka R., I. Ivanov, The Community Trade Mark and the Accession of the New Countries to the EU, Trademark World, Dec/Jan 2002, № 143, UK

3. Brestnichka R., I. Ivanov, Community Trademark and the Accession of New Countries. Intellectual Property Journal, January 2002, KIPO. Daejon, Korea

4. Brestnichka R., I. Ivanov, Community Trademark and the Accession of New Countries. Journal of Law Review, March 2002, Chungman National University, Seul, Korea

5. Бресничка Р., И. Иванов, Товарный знак ЕС: возможности и перспективы. Патенты и лицензии. 4/2002, Москва, Россия

Кулинарни успехи

 • Гювеч в тава, Иван Иванов