Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” в Националната библиотека

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция” с автори адвокат Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиция”, издателство IPBulgaria е  вече и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Национални примери за добри практики

Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост (върху примера на ТТО към Пловдивски университет)

Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“25.11.2015

Новата ни книга „Търговски марки – опозиция”, издателство IPBulgaria

Нова книга на издателство IPBulgaria „Търговски марки – опозиция“В навечерието на 24-ти май издателство IPBulgaria представя новото ни издание – книгата на адв. Аглика Иванова и Иван Иванов “Търговски марки – опозиция.
 
Книгата Търговски марки – опозиция” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизирана практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.
Щастлив съм, че написахме тази книга със съпругата ми Аглика, мисля че се получи добре! Благодаря за предоставената ни възможност и за търпението!

Правна защита на марката

Марка - Иван ИвановМарка

Способи за придобиване на право върху търговска марка. Пречки за регистрация на търговска марка. Готови ли сме да продаваме на другите пазари?

 

Интелектуалната собственост на България

Интелектуалната собственост - ivanДнешният ден е добър повод за равносметка на професионално ангажираните с интелектуалната собственост среди. В България периодът е символичен – предхожда Цветница и Великден и по този начин ни изпълва с надежди и творчески желания.

Равносметката

По-скоро песимистична, напрегната и повлияна от завладялата ни икономическа криза, при която интелектуалната собственост остава някъде далеч от битието и хората са готови да направят компромис с резултата от труда на творците. Бялата лястовица за осъзнаване значението на авторското право и неговия икономически потенциал е възраждащото се българско кино – филмови продукции, които са предпочитани и подкрепяни от българските телевизии.

В същото време изобретателската активност – продуктът на българската наука остава във фризера въпреки европейските инвестиции в наука и образование, въпреки че председател на патентното ведомство е бивш ректор на Техническия университет – София.

Намалената заявителска активност при търговските марки е показател за маркетинговия и продуктов спад на българската индустрия.

Със своите решения българският съд показа колко лошо в последните 2 години работи Патентното ведомство на България, колко непрозрачни са действията на администрацията и как най-важните решения, отнасящи се до обявяването на недействителност на издадените български и европейски патенти е дълъг процес , наситен с непрозрачни, пристрастни действия и преплетени с конфликт на интереси.

Всичко това, съчетано с “безкрайните” сроковете и необосновано формираните такси, отблъсква и без това затруднената индустрия да защитава своята интелектуална собственост и да се съобразява с правата на конкурентите си.

Не мога да премълча причината – през последните 2 години институцията, призвана да формира политиката в областта на индустриалната собственост се ръководи хаотично, без ясна визия и цел.

Надеждите

Засилената активност на заявките за европейски марки от български фирми недвусмислено показва осъзнаване от българската индустрия на необходимостта от притежаването на стабилно и перспективно портфолио от права на интелектуална собственост, което носи на притежателя му гаранция за присъствието на високо конкурентния пазар какъвто е европейският. В същото време конкурентоспособността на европейските системи за защита на интелектуалната собственост печели пред българските и по този начин показва какво трябва да направи българската национална система по пътя й на реформиране и приспособяване към съвременните нужди на индустрията.

Ние вярваме, че за бъдещето развитие на българската индустрия, привличането на чуждестранни инвестиции в страната, изграждането на среда, подходяща за трансфер на технологии от съществено заначение е нивото на националната IPR система.

Иван Иванов

IP или интелектуалната собственост като една голяма маса

IP – Интелектуалната собственост

Един мой приятел, запознаха ни с него преди има няма 10 години, след продължително общуване из средите на интелектуалната собственост даде своя принос за световната теория като нарече Интелектуалната собственост – една голяма маса!

Маса, на която се събират всички за да решават всичко, …. , също както интелектуалната собственост е навсякъде, също като разговорите на маса – всички разбират от всичко и говорят за всичко ….

Да, наистина – браво Владо!  Това е добър принос в дефинирането на ИНТЕЛЕКТУАЛНА  СОБСТВЕНОСТ.

Остава само да попитам – Какво да поднеса на Масата? – помогнете ми с темите които Ви интерисуват.

Началото!

Интелектуалната собственост е огромно поле, което често е невидимо за околните ни и необятно за нас самите, хората призвани да помагат за регулацията на творческите пориви, продукти и възникващи права.

Разхождайки се в полето и ние понякога се губим и после намираме път или пътека… А те – пътеките изникват всеки ден. Понякога старите пътеки буренясват защото сме ги забравили или сме ги разрушили. Винаги сме радостни ако някой или нещо ни помогне по-лесно да намерим мястото което си мислим, че търсим.

Гледайки на нещата, случващи се  с нас или около нас и търсейки в тях интелектуалната собственост се учудваме как тя е навсякъде и колко много е вплетена в живота ни. Всичко е много просто ако не мислим за правилата и сме просто морални, но въпроса е колко морални и на каква цена .

Да, точно това е интелектуалната собственост  – ЦЕНАТА на виртуалните неща!

Началото е поставено!